Parts Kits

Goldrush 6/8oz. Kettle Cord & Plug Kit, 120V

SKU: 25001-A-KIT

$125.61

Goldrush 6/8oz. Kettle Cord & Plug Kit, 230V

SKU: 25001-E-KIT

Goldrush 6/8oz. Door Assembly Kit

SKU: 25002-KIT

$116.72

Goldrush 6/8oz. Starter Kit

SKU: 25003-KIT

$189.25

Goldrush 6/8oz. Glass U-Channel Kit

SKU: 25004-KIT

$63.96

T-3000 12oz. Kettle Cord & Plug Kit, 120V

SKU: 25005-A-KIT

$194.31

T-3000 Kettle Wires W/Plug-PT14-TUV 230V

SKU: 2722-E

T-3000 12oz. Door Assembly Kit

SKU: 25006-KIT

$136.66

T-3000 12oz. Starter Kit

SKU: 25007-KIT

$136.66

T-3000 12oz.Glass U-Channel Kit

SKU: 25008-KIT

$79.68

Econo Merchant 16oz. Kettle Cord & Plug Kit, 120V

SKU: 25009-A-KIT

$186.57

Econo Merchant 16oz. Kettle Cord & Plug Kit, 230V

SKU: 25009-E-KIT

Econo Merchant 16oz. Door Assembly Kit

SKU: 25010-KIT

$183.06

Econo Merchant 16oz. Glass U-Channel Kit

SKU: 25011-KIT

$80.12

Merchant 16oz. Kettle Cord & Plug Kit, 120V

SKU: 25012-KIT

$194.31

Merchant 16oz. Kettle Cord & Plug Kit, 230V

SKU: 4062